Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego i edukacji historycznej  
E-mail
centrum@ckzamek.torun.pl  
Telefon
56 621 08 89  
Fax
 
Data składania
2018-06-15  
Data wygaśnięcia
2018-06-15  
Tagi
 
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat
Toruń  
Gmina
Toruń
Miasto
Toruń  
Ulica
ul. Przedzamcze  
Numer budynku
3  

1. Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę, ½ etatu w samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: historia, archeologia)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość innych języków
 • znajomość zagadnień z zakresu historii średniowiecza
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie równoważnym, w weekendy oraz w godzinach wieczornych
 • znajomość MS Office,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie


3. Podstawowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

 • koordynacja i obsługa ruchu turystycznego na terenie ruin zamku krzyżackiego
 • opracowywanie i realizacja programów edukacyjno – historycznych
 • tworzenie i koordynacja imprez, ekspozycji o charakterze historycznym
 • prowadzenie wszelkich innych działań w Centrum Kultury Zamek Krzyżacki wymagających wiedzy historycznej np. tworzenie projektów, artykułów, broszur itp.; konsultacje historyczne, przeprowadzanie wykładów, konferencji tematycznych, oprowadzanie grup zorganizowanych i in.
 • sprzedaż biletów wstępu na ruiny zamku krzyżackiego
 • obsługa kasy fiskalnej
 • wystawianie faktur dla klientów
 • przestrzeganie zapisów instrukcji kasowej


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,   
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”


5. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta
pracy” w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 w siedzibie
instytucji, bądź listownie (decyduje data wpływu do Instytucji) na adres:
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-15:00
z wyjątkiem środy.

6. Inne informacje:
 

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
 • nadesłanych ofert nie zwracamy
 • zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 621 08 89
 • wyniki naboru zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji

Załączniki

  OFERTA PRACY CKZK-SPECJALISTA.jpg 332,94 KB (jpg) szczegóły pobierz
  OFERTA PRACY CKZK-S...JALISTA 2.jpg 344,52 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się